Pracownicy tymczasowi

ludzie podający sobie dłoń

Są Państwo zainteresowani zatrudnieniem pracowników tymczasowych? Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Ze względu na specyfikę pracy tymczasowej, stworzona została odrębna ustawa z 9 lipca 2003 roku, w której opisano wszystkie zasady i przepisy jej dotyczące. Zgodnie z treścią ustawy praca tymczasowa dotyczy wykonywania na rzecz danego pracodawcy zadań o charakterze sezonowym, doraźnym lub okresowym, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnianych na podstawie innych umów, nie byłoby możliwe. Dopuszcza się również zatrudnienie pracownika tymczasowego w sytuacji, gdy dotychczasowy pracownik jest nieobecny (np. zastąpienie kobiety na urlopie macierzyńskim).

 

Na jaki okres czasu można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownicy tymczasowi muszą być zatrudniani na krótki okres czasu. Podpisywanie z nimi umów na 10 czy też 20 lat, stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą, agencja może skierować pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy, której okres nie będzie przekraczał łącznie 18 miesięcy, w czasie obejmującym kolejnych 36 miesięcy. Pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło.

W przypadku zatrudniania pracownika tymczasowego w miejsce innego pracownika, który jest nieobecny i nie może wykonywać swoich obowiązków, umowa może mieć charakter ciągły i trwać 36 miesięcy. Po tym okresie czasu agencja pracy nie może wysłać tego pracownika do poprzedniego pracodawcy przez okres kolejnych 36 miesięcy. Obecnie pracownikami tymczasowymi najczęściej są ludzie młodzi.