Usługi w legalizacji pobytu

pan w okularach

Przygotowaliśmy specjalny pakiet dla cudzoziemców. Osoby przybywające do Polski zazwyczaj mają problem z załatwieniem spraw administracyjnych. Z tego względu nasze usługi obejmują pomoc w legalizacji pobytu i składanie wniosków o wydanie karty pobytu. Cudzoziemcy, którzy pochodzą z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, które podpisały umowę o swobodnym przepływie osób, nie muszą rejestrować swojego pobytu, jeśli trwa on krócej niż 3 miesiące. Jeśli jednak chcą Państwo na stałe osiedlić się w Polsce i znaleźć legalne zatrudnienie, konieczne jest uzyskanie karty pobytu.

 

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca. Wraz z paszportem umożliwia przekraczanie granicy polskiej i stanowi potwierdzenie, że dana osoba ma uprawnienia do pobytu w kraju. Karta ta jest wydawana na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

O wydanie takiej karty mogą ubiegać się również osoby, które mają status uchodźcy lub którym przyznano ochronę uzupełniającą. Karta jest wydawana maksymalnie na 10 lat.

 

Jakie korzyści daje posiadanie karty pobytu?

Posiadanie karty pobytu, daje wiele korzyści osobom mieszkającym na terenie kraju na zasadach pobytu czasowego lub długoterminowego. Karta pobytu jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza legalny status pobytu osoby na terenie danego kraju. Umożliwia to uniknięcie nielegalnego statusu i jego potencjalnych konsekwencji prawnych, takich jak deportacja czy kary finansowe.

Posiadając kartę pobytu, mogą Państwo swobodnie podróżować, a także korzystać z różnych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, zatrudnienie czy usługi socjalne.

 

Pomoc w uzyskaniu karty pobytu

Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu karty pobytu. Pomożemy Państwu w skompletowaniu i wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wyjaśnimy przebieg całego procesu, a także umówimy wizytę w Urzędzie Wojewódzkim. Wiemy, że cały proces może wiązać się z dużym stresem, a formalności potrafią być bardzo skomplikowane, dlatego wspieramy każdego klienta podczas całego procesu.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej usługi legalizacji pobytu, serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu umówienie terminu spotkania. Będziemy reprezentować Państwa interesy i zadbamy o możliwie najszybszy przebieg całego procesu.

 

Pomoc w szukaniu pracy dla obcokrajowców

Oferujemy Państwu pomoc w szukaniu pracy. Zajmujemy się outsourcingiem pracowników, których oddelegowujemy do sprawdzonych firm. Poszukujemy specjalistów z różnych branż, których wspieramy w załatwianiu wszelkich formalności. Pomagamy znaleźć pracę także tym, którzy dopiero poszukują pierwszego zatrudnienia lub przez dłuższy okres przebywali na bezrobociu. Zajmujemy się załatwianiem wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – pomożemy Państwu zarówno w sytuacji, gdy starają się państwo o zezwolenie na pracę sezonową, jak i w przypadku, gdy potrzebują Państwo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji, czyli tak zwanej Niebieskiej Karty (Blue Card).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy Państwu rozpocząć życie w Polsce.